Perekonnaõigus

perekond ja õigus, elatis, ühisvara jagamine

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus 

Tänapäevane praktika näitab, et perekonnaõiguse suuremad probleemid on lastega seonduvad küsimused – elatis, suhtluskord, isiku- ja varahooldusega seonduv ning abielu lahutamine, millega kaasneb ka ühisvara jagamine.

lahutus, laste elatisraha, ühisvara jagamine

Perekonnaõigus

Kuna perekonna lagunemine ja kooselu lõppemine on emotsionaalselt väga negatiivse alatooniga siis on ka eelnimetatud valdkonnad on väga tundlikud ning vajavad rahulikku ja personaalset lähenemist. Samuti on praktika näidanud, et poolte esindajate vahel on võimalikult positiivsema resultaadi saavutamine tõenäolisem, kui endiste abikaasade vahel. Eestis reguleerib perekonnaõigust Perekonnaseadus.

Perekonnaõiguse temaatika on büroo juhatuse liikmele väga tuttav, kuna tema magistritöö teemaks oli “Abikaasade ühisvara ja selle jagamise probleemid abielu lõppemise korral.”

Bürool on hulgaliselt kogemusi kuidas saavutada pooltega läbi rääkides mõistlikke ja mõlemaid pooli rahuldavaid kokkuleppeid oluliselt kiiremini ja soodsamalt kui kohtumenetluses. Eelkõige on kokkuleppel võimalik kiiresti ja vähemate kuludega kokku leppida lapse elatisraha suuruse ja tasumise kord. Perekonnaseadusega on üldjuhul garanteeritud igakuise elatise väljamõistmine lapsega lahus elavalt vanemalt vähemalt poole miinimumpalga ulatuses, mis käesoleval hetkel on 195 eurot. Suuremas summas elatise väljamõistmisel tuleb tõendada, et suurema elatise vajadus on eluliselt vajalik ning põhjendatud. Elatisraha taotleval vanemal on võimalik ka taotleda kohtult Elatisabi seaduse alusel elatise väljamõistmist ka kohtumenetluse alustamisel.

Kõigi osapoolte huvides on oluline, et tekkinud küsimused saaksid võimalikult kiiresti lahendatud, kuid pahatihti see läbirääkimiste teel ei õnnestu ning siis on vajalik probleemi lahendamiseks pöörduda kohtu poole.

Büroo abistab kliente alljärgnevates perekonnaõiguse valdkondades:
• Lastega seonduvad vanemate õigused ja kohustused (hooldusõigus, otsustusõigus, elukoht, ülalpidamiskohustus jne)
• Abieluvaralepingu koostamine
• Abielu lahutamine
• Ühisvara jagamine