Kindlustusõigus

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus hõlmab erinevaid kohustuslike ja vabatahtlike kindlustuse liike ning reguleerib kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi suhteid. Väga suur osa inimestest puutuvad kokku elu-, vara-, sõiduki- ja liikluskindlustusega. Valdavalt on ka kõikide kindlusutusandjate kindlustuste üld- ja eritingimused väga pikad ja keeruka juriidilise sõnakasutusega. Meie saame Teile asja lihtsamalt lahti seletada ning tekkinud probleemid ka lahendada, kuna büroo juht omab kindlustuskogemust alates 1999. aastast.

Kindlustusõigust reguleerivad peamiselt Võlaõiguse 4. osa peatükid 23 – 27, liikluskindlustust reguleerib Liikluskindlustuse seadus.

Büroo juht on töötanud MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fondis ning ka teistes era kindlustusseltsides ning omab suurt kogemust just vara-, sõiduki- (kasko) ja liikluskindlustuse alal. Õigusbüroo juht oli 2001 – 2014 MTÜ Liikluskindlustuse Fond Kindlustuse Vaidluskomisjoni kolleegiumi liige ning teinud palju liikluskindlustusealaseid otsuseid.

Consigliori osutab Klientidele alljärgnevaid teenuseid:

• Kindlustushüvitise vähendamisega või hüvitamisest keeldumisega seotud vaidlused;
• Vaidlused kindlustuslepingu kehtivuse üle;
• Nõustamine erinevate kindlustuslepingute ja kindlustusriskide osas.