Äriõigus

äriseadustik, osaühing, aktsiaselts, MTÜ, tulundusühing

Äriõigus


Äriõigus

business, juhatuse liige, osaühing, aktsiaselts

Äriseadustik

Äriõiguse mõiste on lai ning sisaldab endas nii äriühingute liike, nende loomist, juhtimist ning nende lõpetamist. Äriõigusega seotud suhteid reguleerib Äriseadustik. Äriühingud on registreeritud Äriregistris millele on kõigil huvitatud isikutele piiratud vaba ligipääs.

Büroos nõustatakse Klienti alljärgnevates äritegevuse ja äriõigusega seotud küsimustes:
– Kliendi vajadustele ja nõudmistele vastava äriühingu valik;
– Äriühingu asutamisdokumentide ja asutamisega seotud toimingute teostamine;
– osanike ja/või aktsionäride vaheliste lepingute koostamine, äriühingu juhatuse ja/või nõukogu liikmetega sõlmitavate lepingute koostamine;
– osanike otsuste ja /või üldkoosolekute otsuste ettevalmistamine, nõukogu ja juhatuse koosolekute (vajalike otsuste) ettevalmistamine ;
– äriühingu osa- ja/või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
– läbi viia ühinemist, jagunemist või ümberkujundamist;
– äriühingu ja/või klientide maksejõuetusega seotud küsimuste lahendamine;
– äriühingu äritegevuse vastavuse jälgimine kehtivatele õigusaktidele;
– vaidluste lahendamisel äriühingu esindamine kohtus;
– suhtlemine äriregistriga, väärtpaberite keskregistriga, majandustegevuse registriga ning muude avalike registrite ja asutustega.